McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:08:00
još malo ostati teritorij sa
puno politièara koji upravljaju

:08:05
prema onom što su nauèili na
koledžu i misle da su krave samo

:08:10
za mlijeko a Indijanci nešto što
stoji ispred duæana sa cigarama.

:08:16
Nadam se da æeš smiriti mladog
Ben-a. - Uèinit æu što mogu.

:08:22
Doði ponekad na farmu da ne
budeš sam. - Dobro mi je i ovako.

:08:40
Prekrasno jutro, jel da šefe.
- Svatko ima pravo na mišljenje.

:08:44
Sviða mi se to. Imam nešto
za tebe. 1000 po glavi,

:08:49
dobit æemo oko 12 i 500.
- Nisu debele kako bih volio.

:08:53
Maknuli ste ih sa sjevernog
lanca? - Došljaci.

:09:00
Svaki sa plugom i Biblijom.
Nemaju pojma što ih èeka.

:09:10
Skreni mi pozornost ljudi.
:09:16
Ljudi! Ljudi! Ljudi! Ljudi!
:09:27
Skupite se. Ljudi! Skupite se.
:09:34
Ja sam McLintock. Vi
planirate gradnju kuæa i farmi.

:09:40
Da gos. Vlada je svakome
od nas dala 160 ekera.

:09:43
Vlada nik ome ništa nije dala.
Prije nekoliko godina došlo ih

:09:47
je puno sliènih vama. Imali su
dobru prvu godinu. Ugodno ljeto.

:09:52
Blagu zimu. Ali slijedeæe godine
zadnja kiša pala je u veljaèi.

:09:57
I tako mi svega i zeèevi su
shvatili da treba otiæi iz M...


prev.
next.