McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:17:34
Mislila sam da želiš ovo.
:17:41
Prvi ugriz danas. Tko sam
ja da remetim tvoje planove.

:17:48
Zar se ne osjeæaš glupo?
- Ja se nikada ne osjeæam glupo.

:17:53
Zato jer nemaš smisla za humor.
Zašto ne sjednemo u hotelski

:17:57
restoran i razgovaramo o
onome o èemu želiš razgovarati.

:18:01
Zašto jednostavno ne doðeš na
farmu?

:18:03
Pa da svi znaju da se nalazimo!
- Svi inako znaju. Vjenèani smo.

:18:09
To je ono što želim promijeniti.
:18:19
Odgovor znaš. Nisi zato poslala
po mene? Pucaj ravno u centar.

:18:28
Takve primjedbe te
uvijek još više približi meni.

:18:33
Poènimo sa diskusijom. - Naša
kæer za par dana dolazi doma,

:18:38
bolje reæi ovamo, u ovo
ružno mjesto koje zove dom.

:18:45
Naša kæer? Zar joj ne možeš reæi
ime. Becky. - Rebeca!

:18:50
Mrzim to ime. Ona dolazi doma.
Nadala sam se da æeš dopustiti

:18:55
da dio vremena živi sa mnom u
gradu, dio vremena u New York


prev.
next.