McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:20:18
Sinko, hoæeš ga opet pitati?
- Ne. - Mladiæu. Nemoj biti žrtva

:20:24
ponosa. Moli. Slušaj struènjaka.
Velim ti. Moraš puzati.

:20:32
Ljudska priroda. Uvijek nasjednu
na to. - Ostavi me na miru.

:20:39
Svatko uspije na svoj naèin.
:20:49
Što se tièe onog posla?
:20:52
Veæ sam ti rekao, sinko. Nemam
posla za farmere. A ni koristi.

:20:56
Samo malo. Otac mi je prošli
mjesec umro. Tako smo izgubili

:21:00
farmu. Hranim majku i malu
sestru. Desperatno trebam posao.

:21:06
Kako se zoveš? Dobio si posao.
Doði na moju farmu u koral.

:21:19
Siði dole iz te koèije. - Polako.
Puno puta su me udarili,

:21:34
ali nikada zato što sam nekoga
zaposlio. - Nemam što reæi.

:21:40
Nikada prije nisam molio.
Povraæa mi se.

:21:45
Valjda bih trebao biti zahvalan
jer si mi dao posao. - Dao?

:21:50
Sve si krivo shvatio. Ne dajem
poslove. Ja zapošljavam muškarce.

:21:56
Spreman si raditi cijeli dan za
ovog èovjeka, je li mladiæu?

:21:59
Ipak æete me zaposliti? Naravno
da æu pošten raditi cijeli dan.


prev.
next.