McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:21:00
farmu. Hranim majku i malu
sestru. Desperatno trebam posao.

:21:06
Kako se zoveš? Dobio si posao.
Doði na moju farmu u koral.

:21:19
Siði dole iz te koèije. - Polako.
Puno puta su me udarili,

:21:34
ali nikada zato što sam nekoga
zaposlio. - Nemam što reæi.

:21:40
Nikada prije nisam molio.
Povraæa mi se.

:21:45
Valjda bih trebao biti zahvalan
jer si mi dao posao. - Dao?

:21:50
Sve si krivo shvatio. Ne dajem
poslove. Ja zapošljavam muškarce.

:21:56
Spreman si raditi cijeli dan za
ovog èovjeka, je li mladiæu?

:21:59
Ipak æete me zaposliti? Naravno
da æu pošten raditi cijeli dan.

:22:05
Onda æu ti platiti poštenu
plaæu za cjelodnevni posao.

:22:08
Ti meni neæeš ništa dati, a ni
ja tebi. Toga æemo se oba držati.

:22:14
Gdje živiš? - Dolje pored
rudnika. - Je li to tvoja raga?

:22:19
Da. - Skoèi na njega.
Nabavit æemo ti opremu.

:22:53
Jutro. - Jutro.

prev.
next.