McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:34:01
Drago! - Da, gðo... - Je li to...
- Otišao je, pobjegao.

:34:06
Rekla sam mu da želim
razgovarati sa njim. - Da gðo...

:34:09
Stajao sam tamo kada ste rekli,
a stajao sam i na stepenicama

:34:12
kada je skoèio na konja i
odjahao. - Kamo je otišao?

:34:18
Vidio sam da ide prema istoku.
Ali znaš njega. Može otiæi

:34:22
i na sjever, jug ili zapad.
- Spremi mi koèiju. - Da, ali...

:34:27
Ali, što? - Možda ga ne bi
trebala slijediti tamo kamo ide.

:34:34
Što to znaèi? -Volio bih da ništa
nisam rekao. - Dovezi koèiju.

:34:41
Da, gðo... Što je bilo? - Dovedi
koèiju. - Koèiju? - Požuri.

:34:48
Ona želi iæi u grad.
- Ali, gos. Mi ništa nije rekao.

:34:51
Slušaj, mladiæu ja sam... ja sam
glavni u ovoj kuæi.

:34:57
Zato me bolje poslušaj,
dok te nisam bacio na krov.

:35:01
Da, gospodine.
:35:08
Zdravo, Davie. - Zdravo McL.
- Nova metla? - Dobro mete.

:35:15
Zdravo B. Je li sve dobro?
- Dobro, dobro.

:35:20
Zeznut æu te slijedeæi put.
:35:37
Gle tko je došao. - Što želiš Mc,
kao i obièno. - Dame.

:35:48
Dobro veèer G. W... - Jake.
- Krivi potez. - Što?

:35:52
U šahu.
Kraljica je u opasnosti.


prev.
next.