McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:36:13
Da, gospoðo. - Valjda znaš.
:36:17
Camille, spašavaj se.
- Ja sam Camille. Uèim šah.

:36:37
Da mi proðe vrijeme.
Nemam što raditi po cijeli dan.

:36:46
Baš sam se neèega sjetila.
:36:56
Katherine, nisam èuo kad si ušla.
- Rekla sam ti da želim s tobom

:37:02
razgovarati. - Ne sada.
- Da ti donesem èašicu šerija.

:37:07
Hvala, dobro bi mi došla jedna.
Došla sam sa podivljalim konjima

:37:14
Drago nikada nije znao sa
konjima.

:37:16
Bio je to mladiæ èija se majka
pretvara da je tvoja kuharica.

:37:20
Vino. - Hvala.
:37:32
Imamo puno stvari o kojima treba
razgovarati. - Prvo što sam

:37:36
nauèio o indijanskoj
borbi je da se prièeka zora.

:37:40
Kakve veze naš razgovor
ima sa indijanskom borbom?

:37:43
Indijanska borba je dobro
iskustvo za naš razgovor.

:37:48
Neæe pobjeæi. - Dobro veèer, gos.
Bila je ono luda vožnja.

:37:54
Konaèno sam smirio k onje. - Ti si
na potezu. - Ne, ti. Ja sam gotov.


prev.
next.