McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:37:02
razgovarati. - Ne sada.
- Da ti donesem èašicu šerija.

:37:07
Hvala, dobro bi mi došla jedna.
Došla sam sa podivljalim konjima

:37:14
Drago nikada nije znao sa
konjima.

:37:16
Bio je to mladiæ èija se majka
pretvara da je tvoja kuharica.

:37:20
Vino. - Hvala.
:37:32
Imamo puno stvari o kojima treba
razgovarati. - Prvo što sam

:37:36
nauèio o indijanskoj
borbi je da se prièeka zora.

:37:40
Kakve veze naš razgovor
ima sa indijanskom borbom?

:37:43
Indijanska borba je dobro
iskustvo za naš razgovor.

:37:48
Neæe pobjeæi. - Dobro veèer, gos.
Bila je ono luda vožnja.

:37:54
Konaèno sam smirio k onje. - Ti si
na potezu. - Ne, ti. Ja sam gotov.

:38:00
Slušaj me. Neæeš ovdje cijelu
noæ igrati šah, dok sudbina naše

:38:05
kæeri ostaje nerazriješena.
- Ostajem i igram šah.

:38:08
Sudbina naše
kæeri je riješena. Ona ostaje.

:38:12
Kakva tvrdoglavost. - Tvoja kosa.
:38:17
Užasna je nakon te grozne vožnje
- Ne, ne, šala uvijek upali.

:38:24
Mislim da ste potpuno ludi.
- Stvarno si nešto uèinila

:38:30
sa kosom. - Nisam! - Dosta mi je.
Sigurno neæu zauzeti mjesto

:38:37
one plave
droljice koja ti je draža.

:38:59
Jutro. Uz to ste cijelu noæ?
- McLintock nikada ne odustaje.


prev.
next.