McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:43:03
Indijanci su je oteli.
- To je smiješno.

:43:06
Pustio si da ti farmeri trèe
okolo sa puškama. - Jesam.

:43:09
Ti si poludio. Idemo šerife.
:43:14
Koliko god da se sa G.W. Ne
slažem u nièemu, ti se uopæe

:43:19
nisi promijenio.
Još uvijek si histerièna budala.

:43:29
Zabrinuo sam se. - Zašto?
- Mislio sam da te upucala.

:43:33
Još ne, suzdržavala sam se.
- Samo malo. Bolje da povedemo

:43:38
Ames-a. Lako neæe biti od velike
pomoæi. - Dovedi mi konja.

:43:54
Ja æu voziti. - Da gospoðo.
:43:57
Agard, što radiš?
- Drži se, Agard, drži se.

:44:06
Prestani se praviti važan i
popni se u koèiju. - Milost.

:44:13
Milost. - Konj je malo divlji.
:44:23
Idemo.
:44:32
A kamo si ti krenula? - Ne
razgovaraj tim tonom sa mnom.

:44:50
Idi do rudnika i dovedi jahaèe.
- Dobro šefe. Sve ste èuli.


prev.
next.