McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:42:01
u gradu. Ti divljaci su
pod državnom kontrolom,

:42:04
a ja sam predstavnik države...
- Rekao sam šerifu da ih može

:42:07
smjestiti dolje
pored stare grnèarije.

:42:10
Grad je nazvan po njemu
pa misli i da je njegov vlasnik.

:42:13
Ako provjeriš katastar, otkrit
æeš da mi dobar dio i pripada.

:42:19
Kada bi ti znao išta o
Indijancima, znao bi da se trude

:42:23
da idu u korak sa našim tzv.
Dobronamjernim pokroviteljstvom.

:42:27
Za razliku od budala koje su
postavili da njima upravljaju.

:42:31
Ovi Indijanci moraju imati moju
dozvolu da napuste rezervat.

:42:35
Ove Poglavice su izdavale
naredbe cijeli svoj život.

:42:38
Teško im je shvatiti da moraju
diæi ruku kao djeca u školi.

:42:43
Zakon je jasan. - Rekao sam
ti da neæeš naæi razumijevanje

:42:47
kod ovih ljudi. Vratit æemo mi
djevojèicu natrag. - Djevojèicu.

:42:52
Djevojèicu koju su Indijanci
oteli. Bez brige. Naoružao sam

:42:55
doseljenike da mogu
opkoliti ove crvene vragove.

:42:59
Koja je to djevojèica?
B. J... Kæerka doseljenika.

:43:03
Indijanci su je oteli.
- To je smiješno.

:43:06
Pustio si da ti farmeri trèe
okolo sa puškama. - Jesam.

:43:09
Ti si poludio. Idemo šerife.
:43:14
Koliko god da se sa G.W. Ne
slažem u nièemu, ti se uopæe

:43:19
nisi promijenio.
Još uvijek si histerièna budala.

:43:29
Zabrinuo sam se. - Zašto?
- Mislio sam da te upucala.

:43:33
Još ne, suzdržavala sam se.
- Samo malo. Bolje da povedemo

:43:38
Ames-a. Lako neæe biti od velike
pomoæi. - Dovedi mi konja.

:43:54
Ja æu voziti. - Da gospoðo.
:43:57
Agard, što radiš?
- Drži se, Agard, drži se.


prev.
next.