McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:00:00
Gle, to je Puma. Znaèi istina
je. Vlada ih je oslobodila.

1:00:07
Dobri stari Puma. Nikada neæu
zaboraviti kada je donio G.W.

1:00:11
Doma. Otac je imao metak u
prsima i temperaturu 41.

1:00:18
Nisu imali manira. Projurio je
pored kuæe i bacio ga na ulaz.

1:00:26
Ti se ipak sjeæaš dobrih
starih dana, zar ne Kate.

1:00:52
Ya ta hey, prijatelji. - Ya ta
hey. - Puma, èasni neprijatelju.

1:00:59
Je li i veliki McL.
Zaboravio krvnog brata?

1:01:02
To nikada neæu azboraviti.
- Stara rana, još boli?

1:01:07
Ponekad je osjeæam pred kišu.
Cm niže i bio bih bez brige.

1:01:11
Bila je to borba za pamæenje.
Vratili smo se sa vijestima.

1:01:18
Naši ljudi imaju problema. Vidiš
nauèio sam dobro engleski

1:01:23
u zatvoru bijelog èovjeka.
Zastupat æeš nas pred vladom.

1:01:33
Èuo sam da æe guverner H.,
biti predsjednik na sastanku.

1:01:39
Da Puma, prevodit æu vaše želje.
- Mogu li te prekinuti, da svojim

1:01:44
Komanèi jezikom
rekneš ovim ljudima...

1:01:47
Puma je poglavica Komanèa i èini
se da govori dobar Engleski.

1:01:52
Tvoji ljudi æe morati slušati
moje upute. To je naš zakon.


prev.
next.