McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:10:02
Ti si s njim sve izravnao!
- Nisam siguran da sam izravanao.

1:10:07
Želiš nastavitio tamo gdje je
on stao?

1:10:10
Da sam želio osjetio bi razliku.
- Mislim da je sada dosta.

1:10:18
Kada æeš se prestati izvlaèaiti?
- Èim se maknemo sa slavlja.

1:10:22
Doma su me nauèili
da se ne tuèem pred ženama.

1:10:25
Sada smo dovoljno daleko.
- Jesmo.

1:10:45
Kakva grubost. Netko bi to
trebao zaustaviti. - U pravu si.

1:11:24
Jesi li dobro, Ben? - Dobro sam.
- Dobra borba za mladiæa sa sela.

1:11:32
3 g. Na Purdue, u boksaèkom timu.
- Mislio sam da me ni jedan

1:11:37
farmer ne može potuæi.
Bome, ti jesi.

1:11:42
Odvedi ga da se oèisti i daj mu
vode.


prev.
next.