McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:11:24
Jesi li dobro, Ben? - Dobro sam.
- Dobra borba za mladiæa sa sela.

1:11:32
3 g. Na Purdue, u boksaèkom timu.
- Mislio sam da me ni jedan

1:11:37
farmer ne može potuæi.
Bome, ti jesi.

1:11:42
Odvedi ga da se oèisti i daj mu
vode.

1:12:04
Oèisti se i pozovi onu curu na
ples. - Koga?

1:12:16
Gdje je, da
prebijem tog mladog napuhanca.

1:12:21
Nevolje. - Gdje je taj mladi
farmer? Znaèi ti si mladi farmer

1:12:28
koji je prebio mog neæaka.
Ja sam ujak mladog Ben-a.

1:12:33
Ja nisam farmer,
ali ako si ti Ben-ov ujak, da,

1:12:36
ja sam ga pretukao, a ti se
nameæeš. - Što ti to znaèi?

1:12:40
Upadaš. - Znaèi i vrijeða me.
Imamo i drugi razlog za osvetu.

1:12:46
Osim što je prebio mog neæaka.
- Prestani. Ne možeš se miješati

1:12:50
u mladiæke svaðe.
- Obiteljska èast.

1:12:54
Ne mogu dopustiti da se
prièa da je farmer potukao Sage.

1:12:56
Duplo si veæi od njega. - Neka te
to ne brine. Ako inzistira,


prev.
next.