McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:12:04
Oèisti se i pozovi onu curu na
ples. - Koga?

1:12:16
Gdje je, da
prebijem tog mladog napuhanca.

1:12:21
Nevolje. - Gdje je taj mladi
farmer? Znaèi ti si mladi farmer

1:12:28
koji je prebio mog neæaka.
Ja sam ujak mladog Ben-a.

1:12:33
Ja nisam farmer,
ali ako si ti Ben-ov ujak, da,

1:12:36
ja sam ga pretukao, a ti se
nameæeš. - Što ti to znaèi?

1:12:40
Upadaš. - Znaèi i vrijeða me.
Imamo i drugi razlog za osvetu.

1:12:46
Osim što je prebio mog neæaka.
- Prestani. Ne možeš se miješati

1:12:50
u mladiæke svaðe.
- Obiteljska èast.

1:12:54
Ne mogu dopustiti da se
prièa da je farmer potukao Sage.

1:12:56
Duplo si veæi od njega. - Neka te
to ne brine. Ako inzistira,

1:13:02
morat æu ga nauèiti istu
lekciju.

1:13:18
Reci. - Oprosti, mladiæu.
1:13:29
Ovo mi se ne sviða. Ne ljuti se.
- Ne još. - Ne još što?

1:13:36
To nije sve. - Èekaj. Ovo je
trebala biti poštena borba.

1:13:44
Naravno da je, naravno G.W.
- Ovako se neæemo tuæi.

1:13:49
Ne bih to uèinio. - Ne bi to
uèinio... - Ne, ne bih to uèinio.

1:13:54
Dev ne želim da ga šutiraš u
koljena. - Nije to radio!


prev.
next.