McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:16:01
Nešto moram posložiti u glavi.
1:16:06
Što? - Mama.
1:16:16
Zašto ste ti i
mama prestali žvjeti skupa.

1:16:25
Hoæeš li mi odgovoriti? - Ne.
- Mislim da se i mene tièe.

1:16:30
Ja ne mislim. - Je li u
pitanju druga žena. Obièno je.

1:16:37
U tvojim godinama
uvijek znaš što je uobièajeno.

1:16:40
Je li to gða. Warren?
- Neæu odmah postavljati pravila.

1:16:48
Ali ovakve razgovore više ne
želim. Gðu. Warren sam prvi put

1:16:51
vidio prošli tjedan.
Ovdje radi i u tome je dobra.

1:16:56
Nadam se da æeš biti pristojna i
da neæeš gurati nos u tuðe

1:17:01
stvari. Mamine i moje.
- Dobar pogodak tata.

1:17:09
Razumijem tvoje nevolje.
Mama je èesto tako drska.

1:17:15
Drska? Puno si nauèila tamo na
istoku. Tako bih volio da su te

1:17:20
nauèili da shvaæaš. Bila si samo
6 mj. Kada ste ti i mama ostale

1:17:25
u kolibi prekrivenoj sa 2,5 m
snijega. Dok sam ja gonio 300

1:17:31
grla stoke ne jug da ih spasim.
Spasio sam polovicu.

1:17:36
Bila si malo više od godine kada
su nas napali Komanèi.

1:17:41
Borili smo se sa 500 Indijanaca
9 dana. Drska Becky?

1:17:48
Mislim da je bolje da ideš doma.
Neka Ching pokupi ove ptice.


prev.
next.