McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:17:01
stvari. Mamine i moje.
- Dobar pogodak tata.

1:17:09
Razumijem tvoje nevolje.
Mama je èesto tako drska.

1:17:15
Drska? Puno si nauèila tamo na
istoku. Tako bih volio da su te

1:17:20
nauèili da shvaæaš. Bila si samo
6 mj. Kada ste ti i mama ostale

1:17:25
u kolibi prekrivenoj sa 2,5 m
snijega. Dok sam ja gonio 300

1:17:31
grla stoke ne jug da ih spasim.
Spasio sam polovicu.

1:17:36
Bila si malo više od godine kada
su nas napali Komanèi.

1:17:41
Borili smo se sa 500 Indijanaca
9 dana. Drska Becky?

1:17:48
Mislim da je bolje da ideš doma.
Neka Ching pokupi ove ptice.

1:18:10
Doði ovamo. Nešto ti moram reæi.
Svaki mladi pastuh zapadno od

1:18:28
Missouri-ja a i odavde,
pokušat æe te oženiti.

1:18:32
Uglavnom jer si lijepa. Ali i
dijelom jer ja posjedujem sve,

1:18:37
odavde do tamo. A oni misle da
æeš to naslijediti. Pa, neæeš.

1:18:44
Veæinu æu ostaviti državi, za
park ili staru pilanu. Inaèe æe

1:18:53
izrzeti drveæe za kuæe. Neki
æe pobiti dabrove za šešeire.


prev.
next.