McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:18:10
Doði ovamo. Nešto ti moram reæi.
Svaki mladi pastuh zapadno od

1:18:28
Missouri-ja a i odavde,
pokušat æe te oženiti.

1:18:32
Uglavnom jer si lijepa. Ali i
dijelom jer ja posjedujem sve,

1:18:37
odavde do tamo. A oni misle da
æeš to naslijediti. Pa, neæeš.

1:18:44
Veæinu æu ostaviti državi, za
park ili staru pilanu. Inaèe æe

1:18:53
izrzeti drveæe za kuæe. Neki
æe pobiti dabrove za šešeire.

1:19:00
Bizone æe pobiti za ništa. Ti
æeš dobiti zemlju dužine 500

1:19:06
krava na gornjoj rijeci. To je
više nego što smo mama

1:19:12
i ja imali. Neki æe reæi da to
radim zbog parka koji æe nositi

1:19:22
moje ime, ili zato što
nisam zadovoljan tobom.

1:19:28
Da ti nisam želio ostaviti sav
taj novac.

1:19:30
Pravi razlog je to što te volim.
Želim da i ti imaš ono što sam

1:19:37
ja imao. Sav novac svijeta, sva
muzika neba ne može opisati ono

1:19:45
što se dogaða meðu muškarcem i
ženom kada sve skupa prolaze.

1:19:53
Bolje od ovoga ti ne mogu
objasniti. - Dobro, tata.


prev.
next.