McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:20:07
Kada doðeš u moje
godine zahvalit æeš mi za ovo.

1:20:18
Tata, ja sam odrasla.
Nisam brinula za sebe.

1:20:24
Mislila sam na mamu i tebe.
1:21:09
Sve troje su pali iz koèije.
- Malo je kasno,

1:21:17
vrijeme je za spavanje.
- Mama. Donio je ovo.

1:21:21
Imao je namjeru uporabiti ga.
- Dobro. - Pjevaj nam nešto.

1:21:27
Ako baš želite. Bože, tako dugo
nisam svirao...

1:21:29
Znaš li Just right for me?
- Naravno. - Sada je hit.

1:21:38
Dev, što radiš? - Mislio
sam zapaliti još jednu cigaru.

1:21:47
Jedna ti je u ustima a 2 gore
na pepeljari. Ja sam maknuo.


prev.
next.