McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:21:09
Sve troje su pali iz koèije.
- Malo je kasno,

1:21:17
vrijeme je za spavanje.
- Mama. Donio je ovo.

1:21:21
Imao je namjeru uporabiti ga.
- Dobro. - Pjevaj nam nešto.

1:21:27
Ako baš želite. Bože, tako dugo
nisam svirao...

1:21:29
Znaš li Just right for me?
- Naravno. - Sada je hit.

1:21:38
Dev, što radiš? - Mislio
sam zapaliti još jednu cigaru.

1:21:47
Jedna ti je u ustima a 2 gore
na pepeljari. Ja sam maknuo.

1:22:00
Jako dobro,
žao mi je što moram prekinuti.

1:22:03
Sutra je to saslušanje za
Indijance.

1:22:06
Što se tièe našeg razgovora od
veèeras. Ja se isprièavam.

1:22:12
Razmislio sam. Kada
sam te nazvao reakcionarom,

1:22:16
tako moja generacija naziva
tvoju generaciju. Ništa osobno.

1:22:22
Stvarno? - Laku noæ, gos...
Laku noæ gðo... - Laku noæ.

1:22:30
Doði nam opet. - Laku noæ, Drago.
- Laku noæ.

1:22:38
Šefe, što znaèi reakcionaran?
- Ja, èini mi se.

1:22:43
Rekao je da je svatko tko
prodaje zbog profita reakcionar.

1:22:47
Jesmo li bili reakcionari kada
smo govedinu prodavali po

1:22:50
6 centi za pola kile. - Glupo
se prepirati sa školarcem.


prev.
next.