McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:22:00
Jako dobro,
žao mi je što moram prekinuti.

1:22:03
Sutra je to saslušanje za
Indijance.

1:22:06
Što se tièe našeg razgovora od
veèeras. Ja se isprièavam.

1:22:12
Razmislio sam. Kada
sam te nazvao reakcionarom,

1:22:16
tako moja generacija naziva
tvoju generaciju. Ništa osobno.

1:22:22
Stvarno? - Laku noæ, gos...
Laku noæ gðo... - Laku noæ.

1:22:30
Doði nam opet. - Laku noæ, Drago.
- Laku noæ.

1:22:38
Šefe, što znaèi reakcionaran?
- Ja, èini mi se.

1:22:43
Rekao je da je svatko tko
prodaje zbog profita reakcionar.

1:22:47
Jesmo li bili reakcionari kada
smo govedinu prodavali po

1:22:50
6 centi za pola kile. - Glupo
se prepirati sa školarcem.

1:23:11
Dewlin Warren da si pravi
muškarac ne bi dopustio da luda

1:23:14
iz zapadnog Denvera bez
borbe odvede najljepšu djevojku.

1:23:18
Zar se vidi? Što da radim? Ja
sam samo zaposlenik njenog oca.

1:23:24
Svako malo rekneš neku glupost.
Svi radimo za nekoga. Ja radim

1:23:33
za svaku osobu u SAD k oja uðe
u mesnicu. Ti radiš za mene.

1:23:40
U èemu je razlika?
1:23:43
Tata, desilo se nešto grozno.
Junior-ov konj je pobjegao.

1:23:48
Onaj kojeg je iznajmio iz
konjušnice.

1:23:51
Vezao si konja tamo.
Vjerojatno je veæ u k onjušnici.

1:23:54
Naæi æemo Junioru nešto za
jahanje. - Ja bih voljela tata da

1:23:58
Juniora odvezemo doma u koèiji.
Lijepa je veèer, a ujak Drago


prev.
next.