McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:23:11
Dewlin Warren da si pravi
muškarac ne bi dopustio da luda

1:23:14
iz zapadnog Denvera bez
borbe odvede najljepšu djevojku.

1:23:18
Zar se vidi? Što da radim? Ja
sam samo zaposlenik njenog oca.

1:23:24
Svako malo rekneš neku glupost.
Svi radimo za nekoga. Ja radim

1:23:33
za svaku osobu u SAD k oja uðe
u mesnicu. Ti radiš za mene.

1:23:40
U èemu je razlika?
1:23:43
Tata, desilo se nešto grozno.
Junior-ov konj je pobjegao.

1:23:48
Onaj kojeg je iznajmio iz
konjušnice.

1:23:51
Vezao si konja tamo.
Vjerojatno je veæ u k onjušnici.

1:23:54
Naæi æemo Junioru nešto za
jahanje. - Ja bih voljela tata da

1:23:58
Juniora odvezemo doma u koèiji.
Lijepa je veèer, a ujak Drago

1:24:02
æe rado voziti. - Neæu. Ne želim
èiniti samo iz pristojnosti.

1:24:09
Ja æu ga odvesti. Ti ne moraš
iæi, Becky. Pobrinut æu se da

1:24:12
stigne doma sigurno.
- Mogu se brinuti za sebe.

1:24:16
Pa, usosio si se, zar ne? - Dev,
dovezi koèiju. -Ja idem sa njima.

1:24:46
Becky, bolje da mi netko pomogne
voziti. Znaš da sam novi ovdje.

1:24:51
Mogao bih krivo skrenuti.
- Dobro znaš da nema skretanja

1:24:56
odavde do grada.

prev.
next.