McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:24:02
æe rado voziti. - Neæu. Ne želim
èiniti samo iz pristojnosti.

1:24:09
Ja æu ga odvesti. Ti ne moraš
iæi, Becky. Pobrinut æu se da

1:24:12
stigne doma sigurno.
- Mogu se brinuti za sebe.

1:24:16
Pa, usosio si se, zar ne? - Dev,
dovezi koèiju. -Ja idem sa njima.

1:24:46
Becky, bolje da mi netko pomogne
voziti. Znaš da sam novi ovdje.

1:24:51
Mogao bih krivo skrenuti.
- Dobro znaš da nema skretanja

1:24:56
odavde do grada.
1:25:05
Što to radiš, želiš nas ubiti?
- Bolje da tvoj prijatelj vozi.

1:25:26
Tata, nikada u životu nisam
bila tako ponižena!

1:25:31
Rekao sam što sam rekao
i ne porièem to pa makar umro.

1:25:34
Ubij ga tata! Ubij ga odmah!
- Zašto? - Moja èast je u pitanju.

1:25:40
Pa, sada tvoja èast?
- Definitivno.

1:25:43
Ugrozio je moju èast.
- Što ti to znaèi? - Oklevetao.

1:25:48
Oklevetao je moju èast. - Stvarno
- Rekao sam što sam rekao

1:25:51
i ne porièem to pa makar umro.
- Priznao je, vidiš, ubij ga!

1:25:55
Pa, što to priznaje? - Pa nazvao
me... ne želim to ni ponoviti.


prev.
next.