McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:31:01
Komanèi vele, mi smo stari
i ponosan narod. Kada se bijeli

1:31:08
èovjek pojavio bilo
nas je kao trave u preriji.

1:31:14
Sada nas je jako malo,
ali još uvijek smo ponosni.

1:31:18
Jer ako èovjek izgubi svoj ponos
u muževnosti onda nije ništa.

1:31:22
Recite nam sada da æete nas vi
hraniti i brinuti se za nas ako

1:31:27
vam dopustimo da
nas pošaljete u Fort Sill.

1:31:33
Zakon Komanèa je da ni jedan
poglavica nikada ne jede dok

1:31:36
prvo ne vidi pune posude mesa
u kolibama udovica i siroèadi.

1:31:42
Takao žive Komanèi. Ovo što
bijeli èovjek zove milošæu dobro

1:31:48
je za udovice i siroèad.
Ratnik to ne može prihvatiti.

1:31:53
Ako prihvati, više nije muškarac
a ako nije muškarac, nije ništa.

1:31:58
Bolje da je mrtav. Vi nam
govorite da smo udovice

1:32:02
i siroèad. Mi velimo
da æemo radije biti mrtvi.

1:32:08
Kada nas ubijete, nitko nas se
neæe sjeæati. Zato jer nas je

1:32:12
malo i imamo malo oružja. Ali
borit æemo se i umrijeti kao

1:32:18
Komanèi. Hvala veliki McLintock.
1:32:25
Ako sam razumio
Komanèi se opiru vladi SAD.

1:32:30
Razumio si da se Komanèi opiru
SAD ili barem ovom zboru.

1:32:36
Gospodo.
1:32:46
Naredba ovog suda je da se
Poglavice zatvore dok amerièka

1:32:52
vojska ne bude spremna da narod
Komanèa otprati u Fort Sill.

1:32:59
Suðenje se prekida.

prev.
next.