McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:33:04
Ti si važna osoba meðu ovim
bjelcima! Umilostivi ih,

1:33:10
neka nam daju par pušaka da se
isplati boriti. Pomozi nam da

1:33:14
povedemo zadnju bitku po kojoj
æe se sjeæati Komanèa.

1:33:18
Na rubu sam da ti pomognem,
Puma. Ah La Ha Nache.

1:33:24
Ah La Ha Nache.
1:33:28
Narednièe. - Nastavite, gospodo.
1:33:42
Tužna su ova vremena promjena.
- Ne mijenja se vrijeme, mama.

1:34:34
Kako si? Mislio sam da si veæ
pijan. - Razmišljam o tome.

1:34:43
Je li onaj teretni vagon još
sa strane? - Naravno, ali...

1:34:47
Ali što? - Ne sviða mi se.
- Tebi se, hej?

1:34:50
Smislio si da Indijanci odu tamo
a da vojska krene u lažnu

1:34:53
potjeru, a onda æe veliki bijeli
otac postatai radoznao...

1:34:56
Rdaoznao i poèet æe istraživati.
Otkrit æe kako su Guverneri

1:34:59
zakuhali kašu. Indijanci æe
onda dobiti pošteno suðenje.


prev.
next.