McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:34:34
Kako si? Mislio sam da si veæ
pijan. - Razmišljam o tome.

1:34:43
Je li onaj teretni vagon još
sa strane? - Naravno, ali...

1:34:47
Ali što? - Ne sviða mi se.
- Tebi se, hej?

1:34:50
Smislio si da Indijanci odu tamo
a da vojska krene u lažnu

1:34:53
potjeru, a onda æe veliki bijeli
otac postatai radoznao...

1:34:56
Rdaoznao i poèet æe istraživati.
Otkrit æe kako su Guverneri

1:34:59
zakuhali kašu. Indijanci æe
onda dobiti pošteno suðenje.

1:35:04
U tom vagonu je prava municija.
Znaš što æe se desiti ako ove

1:35:07
puške doðu Indijancima u ruke?
Neko æe stradati.

1:35:11
Vrijedi li ti Pumina rijeè?
- Pa, dobio si partnera.

1:35:17
Mene ne miješaj u to.
1:35:24
Laku noæ Bunny.
Laku noæ Guverneru.

1:35:33
Gdje je Katie sa njenom svijetlo
crvenom kosom. Mirisnom poput

1:35:42
ruže u proljeæe. Naæi æu je
negdje kad mjesec bude visoko

1:35:54
Reæi æu joj da je volim i volit
æu je do smrti.


prev.
next.