McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:35:04
U tom vagonu je prava municija.
Znaš što æe se desiti ako ove

1:35:07
puške doðu Indijancima u ruke?
Neko æe stradati.

1:35:11
Vrijedi li ti Pumina rijeè?
- Pa, dobio si partnera.

1:35:17
Mene ne miješaj u to.
1:35:24
Laku noæ Bunny.
Laku noæ Guverneru.

1:35:33
Gdje je Katie sa njenom svijetlo
crvenom kosom. Mirisnom poput

1:35:42
ruže u proljeæe. Naæi æu je
negdje kad mjesec bude visoko

1:35:54
Reæi æu joj da je volim i volit
æu je do smrti.

1:36:16
Gdje je gazdarica ove kuæe?
1:36:21
A, tu si.
Gðo. Warren, dobro veèe.

1:36:27
Èekala sam vas. - Lijepo od vas.
- Želim s vama poprièati.

1:36:33
Prekrasno, prekrasno. 309 puta
u centar. - Molim?

1:36:39
309 puta u centar bez promašaja.
Mora biti rekord.

1:36:44
Valjda. Htjela sam reæi...
- Jedna kila Stetson, 6 inèa rub,

1:36:50
53 fita u zraku.
Mora biti rekord.

1:36:53
Vjerujem da je. Htjela sam...
- Prokletstvo ženo,

1:36:57
drži tu èašu mirno. - Naravno.
- Naiskap za moj svjetski rekord.


prev.
next.