McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:36:16
Gdje je gazdarica ove kuæe?
1:36:21
A, tu si.
Gðo. Warren, dobro veèe.

1:36:27
Èekala sam vas. - Lijepo od vas.
- Želim s vama poprièati.

1:36:33
Prekrasno, prekrasno. 309 puta
u centar. - Molim?

1:36:39
309 puta u centar bez promašaja.
Mora biti rekord.

1:36:44
Valjda. Htjela sam reæi...
- Jedna kila Stetson, 6 inèa rub,

1:36:50
53 fita u zraku.
Mora biti rekord.

1:36:53
Vjerujem da je. Htjela sam...
- Prokletstvo ženo,

1:36:57
drži tu èašu mirno. - Naravno.
- Naiskap za moj svjetski rekord.

1:37:18
Za Guvernera naše teritorije.
- Za Guvernera naše teritorije.

1:37:24
Nemoj stati uz njega. Dobra si
žene. Ali propasti æeš ako

1:37:30
staneš uz guvernera ove
teritorije. - Nisam htjela...

1:37:37
Naiskap. - Naiskap.
1:37:45
Naš Guverner je krava. Znaš li
što je to zakržljalo mlado.

1:37:54
To je tako loš primjerak da ga
moraš odvojiti od stada.


prev.
next.