McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:37:18
Za Guvernera naše teritorije.
- Za Guvernera naše teritorije.

1:37:24
Nemoj stati uz njega. Dobra si
žene. Ali propasti æeš ako

1:37:30
staneš uz guvernera ove
teritorije. - Nisam htjela...

1:37:37
Naiskap. - Naiskap.
1:37:45
Naš Guverner je krava. Znaš li
što je to zakržljalo mlado.

1:37:54
To je tako loš primjerak da ga
moraš odvojiti od stada.

1:38:00
Kada bi svi ljudi bili stado,
Guverner je onaj kome bih bacio

1:38:05
konopac oko vrata. Želiš još
malo? - Može, hvala.

1:38:24
Ne možeš hodati na jednoj nozi.
Ne želim biti nepristojan, gðo...

1:38:28
Ne mogu hodati na jednom kraku.
- Uredu je.

1:38:32
Smiješno. Samo ptica može hodati
najednom kraku. Znaš moju ženu?

1:38:37
Zove se Kate. Traži da je zovemo
Katherine. Znaš li je?

1:38:41
Naravno, o tome sam htjela
razgovarati.

1:38:44
Misli da se sviða C. Humphrey-u.
Ali ono što on želi je moj novac

1:38:57
Nemoj da se osjeæam kao da
pijem sam, gðo...


prev.
next.