McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:45:43
Idemo profesore Birmbaum.
- Gospodo.

1:45:49
Šerife, evo vašeg konja.
- Idemo, poredajte ih.

1:45:53
Deèki veæ znaju pravila. Jedan
krug iznutra, jedan izvana.

1:45:59
Pobjednik je onaj koji preðe
završnu crtu sa najboljim

1:46:01
vremenom i sa cijelim jajetom.
Upozoravam vas, neka jaja su

1:46:06
ostala od prošlogodišnje utrke.
Pripremite se.

1:46:37
Katherine, draga, èini se da
uživaš. - Ovo je izvrsano.

1:46:42
Jedino dobro u ovoj barbarskoj
zemlji je proslava 4-og srpnja.

1:46:50
Ovdje sam veæ 3 dana. Nisi
se javila. Je li sve u redu?

1:46:54
U redu? - Nadam se da
nisi ništa govorila G. W...


prev.
next.