McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:46:01
vremenom i sa cijelim jajetom.
Upozoravam vas, neka jaja su

1:46:06
ostala od prošlogodišnje utrke.
Pripremite se.

1:46:37
Katherine, draga, èini se da
uživaš. - Ovo je izvrsano.

1:46:42
Jedino dobro u ovoj barbarskoj
zemlji je proslava 4-og srpnja.

1:46:50
Ovdje sam veæ 3 dana. Nisi
se javila. Je li sve u redu?

1:46:54
U redu? - Nadam se da
nisi ništa govorila G. W...

1:47:03
O èemu ti prièaš? - Kao Guverner
sam u delikatnoj situaciji.

1:47:13
Samo se nadam da mu nisi
imala potrebu nešto reæi o tome.

1:47:17
O èemu? - O tebi i meni. - Ti
napuhana vreæo. Misliš da si

1:47:32
jedini muškarac koji mi udvara.
Jesi li me kad pokušao namamiti

1:47:37
na mjeseèinu? - Pa, nisam, ali...
- Ja sam odrasla cura i znam

1:47:40
se brinuti za sebe. Moj muž zna.
Uvjeravam vas, Guvernere,

1:47:45
da je vaša reputacija netaknuta.
Sada mi se mièite s puta.


prev.
next.