McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:47:03
O èemu ti prièaš? - Kao Guverner
sam u delikatnoj situaciji.

1:47:13
Samo se nadam da mu nisi
imala potrebu nešto reæi o tome.

1:47:17
O èemu? - O tebi i meni. - Ti
napuhana vreæo. Misliš da si

1:47:32
jedini muškarac koji mi udvara.
Jesi li me kad pokušao namamiti

1:47:37
na mjeseèinu? - Pa, nisam, ali...
- Ja sam odrasla cura i znam

1:47:40
se brinuti za sebe. Moj muž zna.
Uvjeravam vas, Guvernere,

1:47:45
da je vaša reputacija netaknuta.
Sada mi se mièite s puta.

1:48:12
Dobili smo pobjednika, Curly F...
- Izvrsno Curly! - Daj mi to jaje.

1:48:24
Diskvalificiran! - Izvoli Curley.
- G.W. Neæeš vjerovato onome

1:48:34
što se maloèas desilo...
- Što? - Smrdiš po pivu.!

1:48:38
Naravno, pijem ga. - Dame i
gospodo, slijedeæa toèka je

1:48:44
natjecanje u borbi prerijskih
konja našeg teritorija.

1:48:52
Sjeæaš se kada sam se ja
natjecao. Tvojim podvezicama

1:48:55
sam podvinuo rukave. Kladili
smo se i ja sam pobijedio.


prev.
next.