McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

2:02:09
Ako ja preživim ovu sramotu,
ti neæeš.

2:02:13
Veæ dvije godine zabijaš svoje
bodlje u mene. Sada æeš dobiti

2:02:17
ono što si zaslužila.
- Moj otac bi se tobom ponosio.

2:02:28
Uèinit æu ga još ponosnijim.
2:02:36
Prestani! - Zadrži to. Možda ti
zatreba. Evo ti tvoj razvod. Doma

2:02:50
Doma? - Nemoj misliti
da si me se tako lako riješio.

2:03:19
Više neæeš živjeti u gradu. - Ne.
- Nema više Newport-a? - Ne.

2:03:25
Nema više plesanja na balu kod
Guvernera? - Ne, G. W...

2:03:30
Prekrasan dan.
2:03:33
310 puta bez promašaja.
To je rekord.


prev.
next.