McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

2:03:19
Više neæeš živjeti u gradu. - Ne.
- Nema više Newport-a? - Ne.

2:03:25
Nema više plesanja na balu kod
Guvernera? - Ne, G. W...

2:03:30
Prekrasan dan.
2:03:33
310 puta bez promašaja.
To je rekord.


prev.
next.