Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:00
Огънят ще пречисти греховетете ти!
:06:28
Хей,ти!
От кое гробище изникна?

:06:30
Ако си дошъл да погребеш
тези негодници...

:06:33
...побързай, и го направи тихо.
:06:35
Радвам се, че говорим.
:06:38
По начина, по който говориш,
изглежда, че дяволски бързаш...

:06:41
...да завършиш и ковчега,
който влачиш след себе си.

:06:45
Може би.
:06:48
От Севера ли си?
:06:50
Аз се сражавах за Севера.
:06:52
Не обичаме тези, които са се сражавали на
страната на Севера. Все пак тук е Юг.

:06:55
Забелязах това, братка. Забелязах...
:06:59
Достатъчно! Забравете този гробар.
:07:02
Нека да се погрижим за жената.
:07:04
Да си го изкарваш на жена
не прави добро впечатление.

:07:07
Какво каза?
:07:09
Няма значение.
:07:11
А има ли значение, че ще умреш.
:07:36
Казвам се Джанго.
:07:37
Стой до мене, и никой няма да те нарани.
:07:54
Не ще стигнеш далече.
:07:57
Между другото, сега не е време да
преминаваш този мост.


Преглед.
следващата.