Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:02
Нека да се погрижим за жената.
:07:04
Да си го изкарваш на жена
не прави добро впечатление.

:07:07
Какво каза?
:07:09
Няма значение.
:07:11
А има ли значение, че ще умреш.
:07:36
Казвам се Джанго.
:07:37
Стой до мене, и никой няма да те нарани.
:07:54
Не ще стигнеш далече.
:07:57
Между другото, сега не е време да
преминаваш този мост.

:08:01
За сега моят път е в обратна посока
:08:07
Как се казваш?
:08:09
Мария.
:08:10
Нека да вървим.

Преглед.
следващата.