Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:12:00
Не се безпокой. Ще ти платя за неудобството.
:12:05
Надявам се, това е достатъчно.
:12:06
О, благодаря Ви много!
Виж това!

:12:16
Отивай да спиш. Имала си
ден изпълнен с неприятности.

:12:20
Стаяти ти е нагоре по стълбите,
в дъното на коридора.

:12:44
Утре сутринта момичето трябва да изчезне.
:12:47
Съжалявам, не по-късно от утре сутринта.
Разбра ли?

:12:53
Няма нужда да бързаш, приятелю.
:13:01
Донеси ми нещо за ядене.

Преглед.
следващата.