Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:13:01
Донеси ми нещо за ядене.
:14:10
Ето.
:14:16
Ако работиш в бизнеса с ковчези,
си направил добър избор.

:14:20
Има много работа тук наоколо.
:14:22
Защо, на идване видях само няколко клиенти...
:14:25
Тази проклета война между мексиканците
и войниците на майор Джаксън...

:14:32
...намали населението на града,
както си забелязал.

:14:37
Мъртъв град.
:14:39
А жените ви?
С призраци ли спят?

:14:43
Малко с мексиканците,
малко с хората на майор Джаксън.

:14:50
Ние искаме да сме в добри отношения
със всеки.

:14:52
Без да бъдем негостоприемни, нали така?
:14:54
Добре, това е някакво равновесие...
Това е неутрално място...

:14:58
Упорито се опитваме да останем живи.

Преглед.
следващата.