Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:18:00
Искам да се преоблека.
:18:03
Хората на майора ще бъдат тук скоро.
:18:07
Може би дори и той ще дойде.
:18:08
Майорът мрази зеления цвят.
Но е луд по червения.

:18:18
Ето, облечи това.
:18:22
Ще се преоблека тука.
Ще използвам огледалото.

:18:26
Не бъде глупава, ако се харесаш на
майора, може да спечелиш много.

:18:31
Защо не облечеш червената рокля?
Разбира се, чуй ме.

:18:35
Червената рокля, и ще бъдеш в безопасност.
:18:37
Майора няма нищо против теб.
Той мрази мексиканеците.

:18:43
Казва, че го дразни цвета на кожата им.
:18:46
Добре, изпроси си го.
Можеш да останеш с нас.

:18:50
Искаш да избягаш и...
:18:51
...да свършиш в ръцете най-злите
врагове на Джаксън, мексиканците.

:18:55
Защо не се измъкнеш от тях, а?
Ама, какво искаш?

:18:59
Не знам.
:19:01
Как така не знаеш?
Слушай, опитваш се да ми отскубнеш крака ли?

:19:05
Те ще се опитат да се избавят от твоя кавалер за по-сигурно.
:19:08
Много лошо, а изглежда красавец.
:19:13
Тесте карти, моля.
:19:20
Той иска тесте карти.
:19:32
Обичаш да играеш с мъртъвци, а, приятелю?
:19:37
Ако ме слушаш, може и да
се измъкнеш невредима.

:19:39
Разкраси се повече.
:19:41
Не, благодаря. Това няма да помогне.
:19:46
По дяволите, изглежда, че Джаксън ще се позабавлява.
:19:52
Някой мексиканци ще откажат да
платят. И ще го накарат да побегне...

:19:59
Ужасно!

Преглед.
следващата.