Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:19:01
Как така не знаеш?
Слушай, опитваш се да ми отскубнеш крака ли?

:19:05
Те ще се опитат да се избавят от твоя кавалер за по-сигурно.
:19:08
Много лошо, а изглежда красавец.
:19:13
Тесте карти, моля.
:19:20
Той иска тесте карти.
:19:32
Обичаш да играеш с мъртъвци, а, приятелю?
:19:37
Ако ме слушаш, може и да
се измъкнеш невредима.

:19:39
Разкраси се повече.
:19:41
Не, благодаря. Това няма да помогне.
:19:46
По дяволите, изглежда, че Джаксън ще се позабавлява.
:19:52
Някой мексиканци ще откажат да
платят. И ще го накарат да побегне...

:19:59
Ужасно!
:20:18
Давай!
:20:43
Следващият.

Преглед.
следващата.