Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:20:18
Давай!
:20:43
Следващият.
:21:42
Отегчих се. Погрижи се за него.

Преглед.
следващата.