Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:23:04
Добър ден, господин Джаксън.
:23:27
Добре дошли! Как сте?
:23:29
Ела с мене.
:23:32
За съжаление, това не е всичко, на
надявам се в най-скоро време да...

:23:37
Вярвам ти, Натаниел, вярвам ти.
:23:41
Страхливците никога не лъжат,
знам това много добре...

:23:44
...особено, ако си плащат
за закрилата си.

:23:50
Ще ми платиш твоя дял във форта,
когато се видим там след седмица.

:23:54
След седмица? Както желаете.
Благодаря Ви, майоре, благодаря Ви.

:24:19
Хей, ти, качвай се с мене горе.
:24:22
Не искам.
:24:23
Хайде, да тръгваме.
:24:24
Не искам. Не си ме купил.
:24:28
Ако не тръгнеш с него,
идваш с мен.

:24:31
Тя ти каза, че не желае да дойде с теб.
:24:36
Пусни я!
:24:40
Престани!
:24:42
Прибери всички момичета, Натаниел.
:24:44
Хайде, момичета, качвайте се. Ти също!
:24:49
Недей отново.
:24:52
Този мъж трябва да е много смел, за
да говори по този начин на Ринго.

:24:57
Смел, или луд.

Преглед.
следващата.