Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:24:19
Хей, ти, качвай се с мене горе.
:24:22
Не искам.
:24:23
Хайде, да тръгваме.
:24:24
Не искам. Не си ме купил.
:24:28
Ако не тръгнеш с него,
идваш с мен.

:24:31
Тя ти каза, че не желае да дойде с теб.
:24:36
Пусни я!
:24:40
Престани!
:24:42
Прибери всички момичета, Натаниел.
:24:44
Хайде, момичета, качвайте се. Ти също!
:24:49
Недей отново.
:24:52
Този мъж трябва да е много смел, за
да говори по този начин на Ринго.

:24:57
Смел, или луд.
:25:00
Приличаш ми на мръсния янки, който
уби пет от моите хора долу при реката.

:25:07
Той трябва да е.
:25:10
Пет човека наведнъж?
Този човек трябва да е професионалист.

:25:16
Този човек също взе жената с него.
:25:19
Предателят, който се продаде на мексиканците.
:25:23
Този, който предаде своята раса.
:25:28
Войната свърши, и тези неща
вече нямат никакво значение.

:25:35
Съжалявам, че ще ти възразя,
но войната никога не е свършвала, приятелю.

:25:41
Доста далновидно е
да влачиш ковчег след себе си.

:25:44
По този начин ще те уважават.
Ще те погребат.

:25:48
Обикновенно...оставяме негодниците от Севера
непогребани, като отрова за лешоядите.

:25:53
Не виждам защо трябва да въвличаме
в тази расистка история и горките лешояди.

:25:58
Смятам, че това засяга само
свинете от Юга.


Преглед.
следващата.