Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:25:00
Приличаш ми на мръсния янки, който
уби пет от моите хора долу при реката.

:25:07
Той трябва да е.
:25:10
Пет човека наведнъж?
Този човек трябва да е професионалист.

:25:16
Този човек също взе жената с него.
:25:19
Предателят, който се продаде на мексиканците.
:25:23
Този, който предаде своята раса.
:25:28
Войната свърши, и тези неща
вече нямат никакво значение.

:25:35
Съжалявам, че ще ти възразя,
но войната никога не е свършвала, приятелю.

:25:41
Доста далновидно е
да влачиш ковчег след себе си.

:25:44
По този начин ще те уважават.
Ще те погребат.

:25:48
Обикновенно...оставяме негодниците от Севера
непогребани, като отрова за лешоядите.

:25:53
Не виждам защо трябва да въвличаме
в тази расистка история и горките лешояди.

:25:58
Смятам, че това засяга само
свинете от Юга.

:26:03
Момчета, да му дадем да разбере.
:26:06
Достатъчно говорихме за днес.
:26:26
Е майоре,...има още един куршум,
:26:31
...но това може да бъде и предимство
и няма да е честно.

:26:36
Колко човека още имаш,...
:26:39
...свиню?
:26:43
Питам те, колко човека още имаш?
:26:48
Четиридесет.
:26:50
Добре,свиню. Следващият път доведи
и тези четиридесет с тебе.

:26:57
Ще бъде по-забавно.

Преглед.
следващата.