Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:26:03
Момчета, да му дадем да разбере.
:26:06
Достатъчно говорихме за днес.
:26:26
Е майоре,...има още един куршум,
:26:31
...но това може да бъде и предимство
и няма да е честно.

:26:36
Колко човека още имаш,...
:26:39
...свиню?
:26:43
Питам те, колко човека още имаш?
:26:48
Четиридесет.
:26:50
Добре,свиню. Следващият път доведи
и тези четиридесет с тебе.

:26:57
Ще бъде по-забавно.
:27:01
Ще бъда тук, очаквайки те.
:27:05
Ще се върна, бъди сигурен.
:27:28
Почисти малко тука.
Но не ползвай ковчега ми.


Преглед.
следващата.