Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:27:01
Ще бъда тук, очаквайки те.
:27:05
Ще се върна, бъди сигурен.
:27:28
Почисти малко тука.
Но не ползвай ковчега ми.

:28:09
Взимам одеяло.
:28:13
Благодаря.
:28:15
За какво?
:28:17
За това, което направи за мен.
:28:25
Не съм направил нищо.
:28:28
О'кей, благодаря ти, дори и да не
си направил нищо за мен.

:28:31
Прекалено много ми благодариш.
Кой знае дали това, че съм
те спасил, е добр дело?

:28:34
Благодаря ти, дори и само затова, че
за момент...

:28:37
...ти ме накара да почуствам
какво е да имам мъж на моя страна...

:28:41
...който да ме защити...
:28:45
...който да ме обича.

Преглед.
следващата.