Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:37:06
Боже мой!
:37:27
Всичко приключи, старче.
Не трябва да плащаш на никого за да живееш.

:37:31
Ти ли уби всички тези хора?
:37:35
По-голямата част.
:37:38
Не се тревожи. Все още имаш
мексиканците за свои клиенти.

:37:42
Разкарай тези трупове.
:37:46
Хм, и къде да ги сложа?
Ще се наложи да открием ново гробище.

:37:52
Гробищата са добра инвестиция
в този край...

:37:54
...ако получаваш парите от клиентите в аванс.
:37:57
Майор Джаксън?
И той ли е мъртъв?

:38:02
Не, оставих го да избяга.
:38:04
Защо?
:38:06
Защото още не му е дошло времето.
Засега се нуждая от него жив.

:38:30
Ако някой ме беше казал, че ще завърша
дните си като гробар...

:38:34
...и на всичко отгоре без цент заплащане.
:38:36
Е, все пак е да бъдеш от горната страна,
а не отдолу.

:38:46
Познаваше ли този човек?
:38:48
Този човек, който беше част от живота ми.
:38:51
Единственият, който имаше значение за мен.
:38:56
Хората на Джаксън ли са я убили?

Преглед.
следващата.