Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:38:02
Не, оставих го да избяга.
:38:04
Защо?
:38:06
Защото още не му е дошло времето.
Засега се нуждая от него жив.

:38:30
Ако някой ме беше казал, че ще завърша
дните си като гробар...

:38:34
...и на всичко отгоре без цент заплащане.
:38:36
Е, все пак е да бъдеш от горната страна,
а не отдолу.

:38:46
Познаваше ли този човек?
:38:48
Този човек, който беше част от живота ми.
:38:51
Единственият, който имаше значение за мен.
:38:56
Хората на Джаксън ли са я убили?
:39:01
Да, те
:39:05
ти къде беше тогава?
:39:08
Далече...
:39:11
...наистина далече, старче.
:39:31
Тази жена е дяволът в плът и кръв.
:39:34
Тя е причината да има
реки от кръв в този град

:39:38
Ти си абсолчтно прав.
Заради нея трябва да се махаме.

:39:41
}Никой няма да стъпи в този град повече.
Наплашени са до смърт!
Млъкнете всички!

:39:44
Не бъдете глупави! Мария няма
нищо общо с това,което се случи.
Това са глупости!

:39:48
Не, тове е истина!
Размажете я, убийте я...

:39:51
...ако не искате този изрод
да ви нарани отново.

:39:54
Оставете я на мира!
Какво ви е направила?

:39:57
Защо я мъчите?
:39:59
Махай се, кучко!

Преглед.
следващата.