Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:39:01
Да, те
:39:05
ти къде беше тогава?
:39:08
Далече...
:39:11
...наистина далече, старче.
:39:31
Тази жена е дяволът в плът и кръв.
:39:34
Тя е причината да има
реки от кръв в този град

:39:38
Ти си абсолчтно прав.
Заради нея трябва да се махаме.

:39:41
}Никой няма да стъпи в този град повече.
Наплашени са до смърт!
Млъкнете всички!

:39:44
Не бъдете глупави! Мария няма
нищо общо с това,което се случи.
Това са глупости!

:39:48
Не, тове е истина!
Размажете я, убийте я...

:39:51
...ако не искате този изрод
да ви нарани отново.

:39:54
Оставете я на мира!
Какво ви е направила?

:39:57
Защо я мъчите?
:39:59
Махай се, кучко!
:40:05
Не бъдете глупави!
Тя е виновна!

:40:11
Млъквай
:40:22
Ще ви покажа

Преглед.
следващата.