Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:41:26
Мексиканците идват!
:42:21
Опитваш се да избягаш, а?
Но не успя навреме?

:42:26
Ти си проклетия шпионин
на Джаксън!

:42:30
Казваш му всичко,
което виждаш и чуваш...

:42:36
...затова имаш такива големи уши.
:42:40
Ние знаем какво
да правим с голямоушковците.

:42:44
Нали, мучачос?
:42:51
Не, не!

Преглед.
следващата.