Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:42:21
Опитваш се да избягаш, а?
Но не успя навреме?

:42:26
Ти си проклетия шпионин
на Джаксън!

:42:30
Казваш му всичко,
което виждаш и чуваш...

:42:36
...затова имаш такива големи уши.
:42:40
Ние знаем какво
да правим с голямоушковците.

:42:44
Нали, мучачос?
:42:51
Не, не!
:43:05
Амиго!
:43:13
Хей, янки!
:43:37
Мислех, че няма вече копелета,
останали в този град.

:43:49
Ти ли си човека на Хюго?
:43:52
Чакай!
:43:55
По-добре да го заведем при генерала.
Той го иска жив.


Преглед.
следващата.