Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:45:00
Дезертьор, крадец, лъжец,
и повече от приятел!

:45:11
Сега сме квит.
:45:12
Успокой се, Рикардо!
:45:15
Дължа на Джанго много!
:45:17
Само защото веднъж спаси кожата ти
в затвора. Също и заради жената.

:45:21
Донесох ти я обратно, Хюго.
:45:23
Тя е добре.
Вземи си я обратно.

:45:30
Тя вече не ми е вече жена.
Тя е само един боклук.

:45:34
Жаден съм. Трябва да
отпразнуваме нашата среща!

:45:40
За твое здраве, Джанго!
И за смъртта на свинете на Джаксън!

:45:45
Да живее революцията!
:45:47
За твоята смърт, Джаксън!
:45:48
Тези свине ги няма вече.
Той ги изби всичките.

:45:59
Ти си избил всички
тези копелета?

:46:03
Това е невъзможно!
Как го направи, Джанго?

:46:07
Не беше много трудно.
:46:10
И ти щеше да направиш същото,
ако беше на мое място.

:46:12
Разбира се.
:46:16
Хората ми са уморени.
Искат да се приберат в къщи.

:46:22
Но в Мексико правителството ни очаква.
:46:28
И ние нямаме достатъчно оръжия,
за да се бием срещу него.

:46:32
Разбирам те.
:46:35
И мога да ти помогна, Хюго.
:46:41
Как?

Преглед.
следващата.